7 falsos mites de l’E-mail Marketing

L’E-mail Marketing és una de les estratègies de marketing digital més utilitzades, tot i això hi ha molts falsos mites, que avui amb aquesta infografia podem desmentir.

 

Mite 1 – Els consumidors estan ofegats per rebre tants e-mails de marques

Realitat: El 60% dels consumidors rep menys de 6 e-mails de marques. El 40% en rep 3 o menys.

Mite 2 El millor moment per enviar e-mails és el dijous a les 3 de la tarda.

Realitat: El 85% de les apertures d’E-mails es fa dos dies després de rebre’l. Només un21% de les compres té lloc dos dies després de rebre l’e-mail. i el 32% es fa dos setmanes després de la recepció de l’e-mail.

Mite 3 – S’ha de deixar d’enviar e-mails a usuaris inactius després de 6 mesos.

Realitat: El 20% dels usuaris que obren e-mails de marques durant l’any ho fan després de 6 mesos inactius.

Mite 4 – La carpeta Spam és de les preferides dels usuaris.

Realitat: Menys d’un de cada 2.000 usuaris subscrits a un servei d’e-mailing es preocupa de marcar els e-mails com Spam.

Mite 5 – Si les marques envien més e-mails als usuaris, aquests els ignoren més.

Realitat: Envian quatre e-mails al mes en lloc de dos, el nombre de consumidors que els obren augmenta i es tradueix en vendes.

Mite 6 – El títol de l’assumpte ha de ser breu.

Realitat: Quan l’enunciat té menys de 60 caràcters s’incrementa el nombre d’obertures de l’e-mail; quan en té més de 70 augmenta el nombre clics.

Mite 7 – Els e-mails acaben a la bústia d’Spam per culpa del títol de l’assumpte.

Realitat: Les paraules clau dels títols tenen poc efecte sobre els correus que acaben marcats com Spam.