Definir un hashtag per empreses

Abans de començar a definir un hashtag per empreses, hem de saber què és un hashtag. Hash és l’equivalent a l’anglès del què nosaltres coneixem com coixinet i que correspon al símbol # i tag es etiqueta en anglès. Per tant, podem dir que un hashtag és una cadena de caràcters formada per una o diverses paraules darrere d’aquest símbol #.

Un hashtag serveix per relacionar un missatge amb una temàtica concreta, de manera que ens permet organitzar informació. La seva utilització fa possible localitzar informació a través de la cerca de paraules. Es per això que es important definir un hashtag per empreses, perquè d’aquesta manera tindrà millor visibilitat dins d’Internet i resultarà més fàcil cercar-lo.

A Visual61 et volem ajudar i et deixem aquí 5 consells de com definir un hashtag per empreses:

1- Ha de ser curt perquè els usuaris puguin teclejar-lo i interaccionar de forma ràpida. Per exemple en Twitter tens un número limitat de caràcters, per lo tant com més llarg sigui el hashtag, menys espai tens per comunicar-te o perquè altres usuaris ho facin.

2- Fàcil de memoritzar i llegible. Hem de tenir en compte que els usuaris hauran de memoritzar-lo en cas que el vulguin posar-lo a Twitter, és per això que ha de ser fàcil de recordar. Podem escriure els hashtags de dues formes utilitzant les majúscules, ja que si comencem cada paraula amb una majúscula, serà més fàcil de recordar.
Exemple: #definirunhashtag / #DefinirUnHashtag

3- Ha de ser original i únic. Si és un hashtag massa comú, segurament ja s’ha utilitzat i ens hem d’assegurar que sigui exclusiu per la nostra empresa. Així evitem una barreja d’informació i no confondre’ns amb altres.

4- Ha d’estar contextualitzat. Ha de tenir sentit i una relació amb la nostra empresa i el que volem transmetre amb ella per a no confondre a l’usuari.

5- Evitar caràcters no estàndard. Hem d’evitar posar en el hashtag accents, dièresi, espais, etc. Ja que molts cercadors com Instagram encara no els reconeix.

Si vols conèixe’ns més i rebre informació sobre qualsevol dels nostres serveis, no dubtis en trucar-nos al 935376393 o enviar-nos un e-mail a hola@visual61.com.