Diccionari Visual61

Hem preparat tot un recull de paraules que sonen a xinès i te les epxliquem d’uan forma més planera i entenedora.

Branded content

Consisteix a generar continguts vinculats a una marca que permetin connectar a aquesta marca amb el consumidor, pel que resulta molt útil en una estratègia de Inbound Marketing.

Branding

Busca ressaltar el poder d’una marca, aquells valors intangibles que els permet diferenciar-se de les altres marques i causar un impacte únic en el mercat.

Briefing

Procés de recopilació de tota la informació i les necessitats d’un anunciant, per part de l’agència creativa i l’agència de mitjans, per a la posterior elaboració d’una proposta publicitària concreta que les satisfaci.

Community manager

Gestor de les xarxes socials d’una organització, gestió dels continguts en elles, i de promoure la interactivitat amb els usuaris i analitzar els resultats de les accions que porta a terme.

Conversió

En màrqueting online, la conversió es produeix en el moment en què l’usuari realitza l’acció clau que ens hem posat com a objectiu. Aquesta acció pot ser realitzar una comanda, registrar-se, subscriure, consumir un contingut, o el que decidim, sempre que sigui rellevant i tingui una connexió directa amb els objectius de la nostra activitat.

CPC (Cost per Click)

Mètrica que posa en relació la inversió realitzada amb la quantitat de clics aconseguits, generalment en un enllaç publicitari o banner.

CPL (Cost per lead)

Mètrica i sistema de tarifació de la publicitat online, que es refereix bé al cost mitjà que representa l’obtenció d’un lead, o al preu que paga l’anunciant per cada lead aconseguit.

CTR (Click-through rate)

És una de les mètriques més utilitzades en analítica web i publicitat online. Es calcula dividint el nombre de vegades que s’ha fet clic a un enllaç (botó, banner, enllaç de text, etc.) entre el nombre de vegades que aquest enllaç ha estat mostrat, i s’expressa en forma de percentatge.

Customer Relationship Management (CRM)

S’aplica a metodologies, software i, en general, a les Capacitat d’Internet que ajuden a una empresa a gestionar les relacions amb els seus clients d’una manera organitzada. És una estratègia orientada a la satisfacció i fidelització del client.

Disseny responsive

És una tècnica de disseny web que busca la correcta visualització de una pàgina web en diferents dispositius.

Email marketing

Accions i campanyes que utilitzen el correu electrònic per enviar missatges comercials.

Engagement

Voluntat de connectar, generar compromís i compartir experiències des de les marques cap als seus consumidors.

Facebook

Unes de les avantatges de Facebook per les empreses són generar relacions més dinàmiques amb els clients i actualitzacions detalladles. Crear Fan Pages i grups de participació en els quals pots obtenir informació per la teva marca i difondre el teu contingut i monitoritzar l’activitat de la pàgina de l’empresa, gràcies a Facebook Insights, per obtenir resposta sobre quins continguts tenen millor recepció.

Inbound marketing

És una metodologia que combina tècniques de marketing i publicitat, especialment no intrusives, amb la finalitat de contactar amb un client al principi del seu procés de compra i acompanyar-lo mitjançant el contingut apropiat per a cadascuna de les etapes de maduració fins a la transacció final.

Influencer

Persona que té la capacitat de liderar l’opinió en un sector o àrea d’activitat determinada, que compta amb una certa credibilitat sobre un tema concret i per la seva presència o influència en les xarxes socials por arribar a convertir-se en un preescriptor interessant per una marca.

Instagram

La capacitat de transmissió de les imatges i els vídeos són una gran oportunitat perquè puguis mostrar a la teva audiència un contingut de valor afegit de la teva empresa, mostrant la teva marca a través dels teus empleats, les teves instal·lacions, els teus clients o el procés d’elaboració dels teus productes.
Podem conèixer l’opinió que els teus seguidors tenen de tu, comentar les seves imatges, i crear hashtags. Permet la possibilitat de sincronitzar el perfil a altres xarxes socials com Facebook, Twitter o Pinterest i podem aconseguir fidelitzar clients i mostrar els nostres productes i serveis per poder diferenciar-nos de la competència.

Keywords

Són les paraules clau que s’utilitzen en posicionament SEO per facilitar la indexació pels motors de cerca.

Landing page

Pàgina web a la qual una persona arriba després de prémer a l’enllaç d’una guia, un portal o algun banner o anunci de text situat en una altra pàgina web o portal d’internet

Lead

Persona o companyia que ha demostrat interès en l’oferta de la marca, mostrant aquest interès a través d’una sol·licitud d’informació addicional o acudint als punts d’atenció al client. També anomenat client potencial en màrqueting directe.

LinkedIn

És una xarxa professional que possibilita la recerca de nous clients i professionals i facilita les relacions amb marques influents per a l’empresa. Crea cercles de contactes on integrar professionals qualificats i experts del sector. També serveix per donar a conèixer l’empresa i obtenir informació rellevant per a ella a través de preguntes a diferents grups que poden crear-se.

Mailing

Enviament per correu de publicitat o informació a una llista de persones.

Marketing 2.0

Transformació del marketing com a resultat de l’efecte de les xarxes a Internet, basat en el diàleg amb el públic i en l’existència d’interacció.

Marketing 3.0

Idea en la que l’empresa no es concentra en el consumidor, sinó en les persones que volen satisfer les seves necessitats i que esperen de la marca molt més que un sol producte.

Marketing viral

És el marketing que dissenya i executa accions amb gran viralitat, és a dir capaços de ser compartides per molta gent, en poc temps i aconseguir grans audiències.

Marketing directe

És un conjunt de tècniques que faciliten el contacte immediat i directe amb el possible comprador, especialment segmentat per promoure un producte, servei o idea.

Marketing online

És l’aplicació de tecnologies digitals que formen canals online per contribuir a les activitats de marketing dirigides a aconseguir l’adquisició i retenció rendible de consumidors.

Merchandising

És una tècnica de marketing que es dedica a estudiar la manera d’incrementar la rendibilitat en els punts de venda.

Mobile marketing

Activitats de marketing que utilitzen dispositius mòbils com els smartphone, les tauletes i els telèfons mòbils.

Networking

Estratègia o disciplina per augmentar la xarxa de contactes professionals.

Neuromarketing

És una disciplina molt especialitzada de la recerca en màrqueting que utilitza mesures biomètriques per estudiar els efectes que produeixen en el cervell humà la publicitat i altres accions de l’àmbit de la comunicació, a fi d’aconseguir conclusions que permetin millorar la sintonia amb el client i, sobretot, conèixer les causes no-racionals per què alguns missatges funcionen i altres no.

Paraules clau

Són les paraules clau que s’usen en posicionament SEO per facilitar la indexació pels motors de cerca.

Personal branding

Consisteix a considerar-se un mateix com una marca, que igual que les marques comercials, ha de ser elaborada, transmesa i protegida, amb ànim de diferenciar-se i aconseguir més èxit en les relacions socials i professionals.

Pinterest

Pots oferir una col·lecció de continguts propis o recopilats de diverses fonts, que siguin d’interès per al teu públic. Et pot ajudar a mostrar a la teva audiència aspectes visuals i il·lustratius que l’ajudin a la millor compressió dels teus productes o de les teves instal·lacions. També pot ajudar-te a inspirar-te o a compartir un contingut útil i inspirador per a la teva audiència.

PPC (Pay per Click, pago por clic)

Model de tarifació de la publicitat online que consisteix a fer pagar a l’anunciant per cada “clic” que es fa en la seva publicitat.

Posicionament

És la imatge que ocupa la nostra marca, producte, servei o empresa en la ment del consumidor. Aquest posicionament es construeix a partir de la percepció que té el consumidor de la nostra marca de forma individual i respecte a la competència.

ROI (Return On Investment)

És un percentatge que es calcula en funció de la inversió i els beneficis obtinguts, per obtenir la ràtio de retorn d’inversió. El ROI és un valor que mesura el rendiment d’una inversió, per avaluar quant és d’eficient és la despesa que estem fent o que planegem fer.

Reputació online

És el reflex del prestigi d’una empresa o marca a Internet, creada no només per la mateixa, sinó també per la resta de persones que intercanvien informació i opinions sobre ella a Internet a través de fòrums, blocs o xarxes socials.

Retargeting

És una tècnica de publicitat online utilitzada per anunciants i agències per a recapturar consumidors potencials que al seu moment no es van transformar en lead o venda. La intenció és enfocar-se en aquells visitants del lloc web que abandonen la pàgina sense haver realitzat alguna compra o acció.

SEO (Search Engine Optimizer)

Procés mitjançant el qual s’utilitza el posicionament en els motors de cerca per generar trànsit a una pàgina web.

SEM (Search Engine Marketing)

Són els mètodes per optimitzar els motors de cerca mitjançant pagament de publicitat i publicitat contextual en els cercadors.

SMO (Social Media Optimización)

Descriu les accions per optimitzar la presència d’una empreses en xarxes socials, segons els objectius del client.

Social Media

Plataformes de contingut online en què els administradors ofereixen informació a través de la tecnologia web 2.0.

Social Media Manager

És el professional que dissenya l’estratègia online d’una marca, el que abasta els canals en els que estar, el pla de comunicació i el pla que es dissenyi per afrontar una crisi de reputació online. Rep informació de mètriques i anàlisi que li facilita el community manager o una empresa d’anàlisi. La principal diferència amb el Community Manager és que el Social Media Manager dissenya estratègies que el Community Manager s’encarrega d’executar.

Spam

Pràctica que consisteix en enviar correus electrònics comercials a persones que no han donat el seu consentiment.

Stakeholder

Són totes aquelles persones, grups o organitzacions que guarden relació directa amb una activitat empresarial, i que poden afectar de manera significativa als seus resultats.

Startup

Empreses de nova creació que tenen grans possibilitats de creixement i que estan vinculades amb el món de la tecnologia.

Target

Destinatari al que pretén arribar un servei o un producte i les corresponents campanyes de difusió.

Telemarketing

Comunicació personal amb el teu públic objectiu a través del mitjà telefònic que ofereix múltiples avantatges per incrementar les vendes del teu negoci.

Twitter

La seva característica principal de 140 caràcters obliga a crear una informació concreta, atractiva i útil, que convida a la redirecció web mitjançant enllaços. Pots trobar al públic que comparteix o pregunta sobre temes que poden estar relacionats amb els productes o serveis que ofereixes. A més d’informar, pots trobar-hi al teu públic objectiu, a referents del teu sector i a clients potencials que t’ajudaran a consolidar la teva marca i els teus coneixements.
També pots compartir el contingut del teu bloc, a través d’enllaços que ajudaran a dirigir al públic al teu web.

Vídeo corporatiu

Són aquells vídeos que mostren els valors de l’empresa i, en ocasions, les instal·lacions i els treballadors. Aquests continguts intenten plasmar en imatges la cultura corporativa.

Videos streaming

El streaming és la tecnologia que ens permet veure un arxiu d’àudio o vídeo directament des d’internet en una pàgina o aplicació mòbil sense descarregar-lo prèviament al nostre dispositiu.

Viral

És un contingut que circula i es difon de forma ràpida en poc temps gràcies a que la gent ho comparteix a un ‘efecte contagi’ que multiplica la seva audiència.

Web 2.0

Es refereix a la transició percebuda a Internet des de les webs tradicionals a aplicacions web destinades a usuaris. L’ús de la web està orientat a la interacció i xarxes socials, que poden servir contingut creant webs interactives i visuals.

Web 3.0

Està relacionada al que es coneix com a web semàntica. Els usuaris i els equips poden interactuar amb la xarxa mitjançant un llenguatge natural, interpretat pel software.

Youtube

Aquesta plataforma per compartir vídeos s’ha convertit en una peça clau per atreure consumidors. Amb el vídeo pots crear contingut de moltes formes i és molt útil i dinàmic per la teva audiència i pel branding de la teva marca.