fbpx

Les xarxes socials al servei de les empreses

Un estudi recent portat a terme per l’empresa Millward Brown i encarregat per Google sobre l’ús de les xarxes socials per empreses demostra que aquestes poden millorar la productivitat en un 20%. L’enquesta s’ha realitzat en 7 països i a més de 2700 empleats.

 

L’ús principal de les Xarxes Socials per part de les empreses és trobar experts i informació sobre un tema concret. A més, serveix per compartir coneiements, fer networking i reduir la quantitat d’emails rebuts i spam.

L’estudi demostra que Espanya i Itàlia, amb un 74% cadascún, són els països on més empreses fan ús de les xarxes socials.  A més, el 69% creu que les empreses que adopten les xarxes socials per al seu funcionament tenen un creixement més ràpid.

A part, sembla ser que els usuaris que fan ús de les xarxes socials tenen més probabilitats d’ascens, doncs les dades ens diuen que el 86% dels usuaris que han obtingut un ascens o el 72% que es probable que l’obtingui són usuaris de xarxes socials.

Tot i així s’ha de tenir en compte que l’estudi s’ha realitzat a empreses de més de 50 treballadors, amb feines d’oficina i enfocats a col·laborar amb altres professionals del seu sector, i amb empleats que podien accedir a les xarxes socials des de el mateix lloc de treball.

Del que no hi ha cap dubte ja, és de l’auge de les xarxes socials en els entorns d’empresa.