fbpx
DNS

Que són els servidors DNS?

Potser alguna vegada has sentit parlar dels servidors DNS, però no tinguis molt clar què són, què fan i per a què et poden servir. Avui t’ho expliquem en aquest post del blog.

Originàriament, quan Internet va començar a funcionar, totes les comunicacions que es realitzaven solien ser a través de IPs. Una IP és una combinació de números complexa que feia bastant complicada la gestió de qualsevol interfície o servidor.

Per a solucionar aquest problema, es van crear els servidors DNS (Domain Name System). Aquests s’encarreguen de resoldre els noms de domini d’Internet cap a les IP que tenen associades. Tots els dominis han de tenir sempre associats uns servidors per a poder ser gestionats. És a dir, el servidor DNS és el que li “diu” a un domini on dirigir-se quan cal mostrar una pàgina web, quan es vol accedir al correu, per a connectar al FTP, etc.

El circuit seria el següent:

  1. Fem clic a visual61.com des del nostre navegador
  2. El navegador fa una petició al servidor DNS per a saber a quina IP apunta el domini visual61.com
  3. El servidor DNS retorna la petició amb la IP associada al domini
  4. El navegador fa la petició de la IP al servidor on està allotjada
  5. El servidor ens retorna la informació sol·licitada i ens podem connectar a la web

Quan s’activa un allotjament, automàticament Visual61 configura totes les DNS perquè funcioni correctament.